ВВМУ-2020-0017

„Доставка на офис мебели за обзавеждане на учебен център по кибероперации на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ по обособени позиции, съгласно утвърдена техническа спецификация с рег.№ 1142/11.05.2020г.

Вид на ОП: чл. 20, ал. 1, т. 1, буква Б от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на оферти: 16.07.2020 г.

Дата, място и час на отваряне на офертите: 17.07.2020 г. от 10.00ч. в гр.Варна, ул.“Васил Друмев“ №73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт: Борис Борисов, тел. 052 552239, e-mail: naval_acad_legal@abv.bg

Файлове:

обявление – 10.06.2020г.

решение – 10.06.2020г.

Документация – 10.06.2020г.

техническа спецификация – 10.06.2020г.

Образец_1_Опис-на-документите – 10.06.2020г.

Образец_2_ЕЕДОП – 10.06.2020г.

Образец_3.1_Техническо_предложение за позиция 1 – 10.06.2020г.

Образец_3.2_Техническо_предложение за позиция 2 – 10.06.2020г.

Образец_3.3_Техническо_предложение за позиция 3 – 10.06.2020г.

Образец_4.1_Ценово-предложение за обособена позиция 1 – 10.06.2020г.

Образец_4.2.Ценово-предложение за обособена позиция 2 – 100.06.2020г.

Образец_4.3.Ценово-предложение за обособена позиция 3 – 10.06.2020г.

образец-на-договор – 10.06.2020г.

Протокол № 1- 28.07.2020 г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения – 07.08.2020 г.

Протокол № 2 – 10.09.2020 г.

Протокол № 3 – 10.09.2020 г.

Доклад – 10.09.2020 г.

Решение – 10.09.2020 г.

Договор ОП 1 – офис мебели – 12.10.2020 г.

Приложения ОП 1 – офис мебели – 12.10.2020 г.

Договор ОП 2 – офис столове – 12.10.2020 г.

Приложения ОП 2 – офис столове – 12.10.2020 г.

Договор ОП 3 – метални шкафове – 12.10.2020 г.

Приложения ОП 3 – метални шкафове – 12.10.2020 г.

Обявление за възложена поръчка ОП № 1, 2, и 3 – 12.10.2020 г.

Изпълнен договор ОП № 3 – метални шкафове – 17.11.2020 г.

изпълнен-договор-ОП1-офис-мебели-30.11.2020г.

Изпълнен договор ОП II офис столове – 09.12.2020 г.