ВВМУ-2020-0019

„Изграждане на дълбоководен басейн на територията на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ във войскови район (ВР) 1315“

Вид на ОП: чл. 20, ал. 2, т. 1 от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на оферти: 26.06.2020 г.

Дата, място и час на отваряне на офертите: 29.06.2020 г. от 10.00ч. в гр.Варна, ул.“Васил Друмев“ №73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт: Борис Борисов, тел. 052 552239, e-mail: naval_acad_legal@abv.bg

Файлове:

Обявление – 05.06.2020 г.

Решение – 05.06.2020 г.

Технническа спецификация 05.06.2020 г.

Проект на договор СМР – 05.06.2020 г.

Документация-СМР- 05.06.2020г.

5. Методика – 05.06.2020 г.

Образци-1 – 05.06.2020 г.

КС приложение към ТС – 05.06.2020 г.

Приложение №5.1 – КСС – 05.06.2020 г.

Архитектура – 05.06.2020 г.

ВиК – 05.06.2020 г.

геодезия – 05.06.2020 г.

електро – 05.06.2020 г.

електро басейн – 05.06.2020 г.

Конструкции – 05.06.2020 г.

ОВК – 05.06.2020 г.

пожарна безопасност – 05.06.2020 г.

технология басейн – 05.06.2020 г.

ЕЕДОП – 05.06.2020 г.

espd-request – 05.06.2020.xml

КС-приложение-към-ТС-11.06.2020-г.

Решение за изменение – 11.06.2020 г.

Техническа-спецификация-11.06.2020-г.

Решение за изменение – 12.06.2020 г.

Разяснение – 12.06.2020 г.

Разяснение 2 – 26.06.2020

Протокол № 1 -10.08.2020 г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения – 29.09.2020 г.

Протокол № 2 – 14.10.2020 г.

Протокол № 3 – 14.10.2020 г.

Протокол № 4 – 14.10.2020 г.

Протокол по чл. 181 – 14.10.2020 г.

Решение – Дълбоководен басейн – 14.10.2020 г.

Възложена поръчка – Тремал инженеринг ООД – 27.11.2020 г.

Договор Термал инженеринг ООД – 27.11.2020 г.

Приложения към договор – Тремал инженеринг ООД – 27.11.2020 г.

Допълнително споразумение 13.01.23 г.