ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ

Номер-ВВМУ Наименование на процедурата Публикувана на Номер-АОП
ВВМУ-2019-0014 Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” 12.09.2019 г. 00909-2019-0008
ВВМУ-2019-0011 Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане за нуждите на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ по обособени позиции 24.06.2019 г. 00909-2019-0007
ВВМУ-2018-0012 Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” 30.08.2018 г. Прекратена
ВВМУ-2018-0007 Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане за нуждите на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ по обособени позиции 05.06.2018 г.
ВВМУ-2018-0006 Доставка на компютърна техника по обособени позиции 24.05.2018 г.
ВВМУ-2018-0004 Организиране  храненето от външен изпълнител на курсанти,  военнослужещи  и цивилни служители 04.05.2018 г. Прекратена
ВВМУ-2017-0012 Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” 04.08.2017 г.
ВВМУ-2016-0010 Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” 03.10.2016 г.