ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ

Номер-ВВМУ Наименование на процедурата Публикувана на Номер-АОП
ВВМУ-2020-0017 Доставка на офис мебели за обзавеждане на учебен център по кибероперации на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ по обособени позиции 10.06.2020 г. 00909-2020-0013
ВВМУ-2020-0003 „Разработване внедряване и поддръжка на програмна система за управление на учебния процес във ВВМУ Н.Й.Вапцаров 09.06.2020 г. 00909-2020-0011
ВВМУ-2020-0016 „Доставка и изграждане на Виртуален навигационен комплекс към симулационната база в катедра Крабоводене към ВВМУ Н.Й.Вапцаров 08.06.2020 г. 00909-2020-0009
ВВМУ-2020-0015 „Доставка на комуникационна техника за нуждите на Учебен център по кибероперации” по обособени позиции 28.05.2020 г. 00909-2020-0008
ВВМУ-2020-0014 Доставка на компютърна и офис техника за нуждите на учебен център по кибероперации” по обособени позиции 01.04.2020 г. 00909-2020-0007
ВВМУ-2020-0012 Доставка на  униформено и работно облекло и обувки конфекция  по обособени позиции 23.03.2020 г. 00909-2020-0005
ВВМУ-2020-0010 Доставка на компютърна техника за нуждите на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” по обособени позиции” 16.03.2020 г. 00909-2020-0004
ВВМУ-2019-0014 Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” 12.09.2019 г. 00909-2019-0008
ВВМУ-2019-0011 Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане за нуждите на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ по обособени позиции 24.06.2019 г. 00909-2019-0007
ВВМУ-2018-0012 Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” 30.08.2018 г. Прекратена
ВВМУ-2018-0007 Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане за нуждите на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ по обособени позиции 05.06.2018 г.
ВВМУ-2018-0006 Доставка на компютърна техника по обособени позиции 24.05.2018 г.
ВВМУ-2018-0004 Организиране  храненето от външен изпълнител на курсанти,  военнослужещи  и цивилни служители 04.05.2018 г. Прекратена
ВВМУ-2017-0012 Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” 04.08.2017 г.
ВВМУ-2016-0010 Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” 03.10.2016 г.