ДОГОВАРЯНИЯ

Номер-ВВМУ Наименование на процедурата Публикувана на Номер-АОП
ВВМУ-2020-0011 Доставка на питейна вода отвеждане и пречистване на отпадните води във ВР № 1315- основен район на ВВМУ ВР № 1326- „Карантината“ и ВР № 2922- „Гребна База“ 06.03.2020 г
ВВМУ-2020-0002 Организиране храненето във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” от външен изпълнител на лица които се осигуряват с безплатна храна добавки към нея и ободряващи напитки при условията на Наредба № Н-5/02.04.2015г. на МО 13.01.2020 г
ВВМУ-2019-0015 Разпределение и доставка на природен газ за нуждите на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров" 06.11.2019 г
ВВМУ-2019-0012 Изработка и доставка на униформено облекло за военнослужещи от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров" 16.07.2019 г
ВВМУ-2019-0002 Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадните води във ВР № 1315-основен район на ВВМУ, ВР № 1326-„Карантината" и ВР № 2922-„Гребна база" 05.02.2019 г
ВВМУ-2017-0025 Доставка на ел енергия 06.12.2018 г
ВВМУ-2017-0024 Разширяване и усъвършестване на специализиран софтуер, хардуерни модули, програмно осигуряване, обслужване и поддръжка на съществуващите учебни помагала (симулатори) 03.12.2018 г
ВВМУ-2017-0021 Организиране храненето във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров“ 26.11.2018 г
ВВМУ-2017-0017 Обновяване и разширение  на  хардуерни модули и програмно осигуряване, обслужване и поддръжка на симулаторите  във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров 21.11.2017 г 815923 прекратена