ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Номер-ВВМУ Наименование на процедурата Публикувана на Номер-АОП
ВВМУ-2018-0016 Организиране на конференции, обучения и консултации във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.009-0037-C-02 13.11.2018 г
ВВМУ-2018-0013 Строително – ремонтни и монтажни дейности и гаранционно обслужване по обособени позиции 13.11.2018 г
ВВМУ-2018-0008 СМР по обособени позиции 21.06.2018 г 00909-2018-0006
ВВМУ-2018-0005 Строително – ремонтни и монтажни дейности по обособени позиции 15.05.2018 г
ВВМУ-2018-0001 Строително – ремонтни и монтажни  дейности по обособени позиции 10.01.2018 г 00909-2018-0001
ВВМУ-2017-0018 Изработка и доставка на  униформено облекло,  по обособени позиции 15.12.2017 г
ВВМУ-2017-0016 Закупуване на употребяван автобус за нуждите на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ 20.10.2017 г 00909-2017-0007
ВВМУ-2017-0014 Стростроително – ремонтни и монтажни дейности по обособени позиции 31.08.2017 г 00909-2017-0006
ВВМУ-2017-0013 Доставка на материали и услуги за поддръжка на казармено-жилищния фонд във ВВМУ “Н.Й. Вапцаров” по следните обособени позици 21.08.2017 г.
ВВМУ-2017-0009 Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебните пътувания в страната и чужбина 29.06.2017 г.
ВВМУ-2017-0008 Доставка на компютърна техника“ по обособени позиции 07.06.2017 г. 00909-2017-0002
ВВМУ-2017-0001 Изработка и доставка на  униформено облекло 14.03.2017 г. 00909-2017-0001
ВВМУ-2016-0015 Строително-ремонтни и монтажни дейности по обособени позиции 21.12.2016 г. 00909-2016-0007