ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Номер-ВВМУ Наименование на процедурата Публикувана на Номер-АОП
ВВМУ-2020-0018 Извозване на отпадъци от района на ВВМУ Н.Й.Вапцаров 08.06.2020 г. 00909-2020-0014
ВВМУ-2020-0019 Изграждане на дълбоководен басейн на територията на ВВМУ Н.Й.Вапцаров във войскови район (ВР) 1315 05.06.2020 г. 00909-2020-0012
ВВМУ-2020-0013 ЗАКУПУВАНЕ НА СЕНЗОРНА СИСТЕМА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ПАРАМЕТРИ НА МОРСКАТА СРЕДА И ЛЕБЕДКА ЗА НУЖДИТЕ НА ВВМУ „Н.Й.ВАПЦАРОВ 20.03.2020 г. 00909-2020-0006
ВВМУ-2020-0001 Строително – ремонтни и монтажни  дейности по обособени позиции 13.01.2020 г. 00909-2020-0001
ВВМУ-2019-0016 Придобиване на употребявано пътно превозно средство – тип автобус за нуждите на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров" 19.11.2019 г. 00909-2019-0010
ВВМУ-2019-0010 Изготвяне на проекти по обособени позиции 06.06.2019 г. 00909-2019-0006
ВВМУ-2019-0008 Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина 30.05.2019 г 00909-2019-0005
ВВМУ-2019-0005 Организиране на конференции, обучения и консултации във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.009-0037-C-02 03.04.2019 г 00909-2019-0004
ВВМУ-2019-0004 Строително – ремонтни и монтажни дейности по обособени позиции 22.03.2019 г
ВВМУ-2019-0003 Строително-ремонтни и монтажни дейности по обособени позиции 06.03.2019 г
ВВМУ-2018-0014 Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” 26.11.2018 г
ВВМУ-2018-0016 Организиране на конференции, обучения и консултации във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.009-0037-C-02 13.11.2018 г 00909-2018-0009
ВВМУ-2018-0013 Строително – ремонтни и монтажни дейности и гаранционно обслужване по обособени позиции 13.11.2018 г
ВВМУ-2018-0008 СМР по обособени позиции 21.06.2018 г 00909-2018-0006
ВВМУ-2018-0005 Строително – ремонтни и монтажни дейности по обособени позиции 15.05.2018 г
ВВМУ-2018-0001 Строително – ремонтни и монтажни  дейности по обособени позиции 10.01.2018 г 00909-2018-0001
ВВМУ-2017-0018 Изработка и доставка на  униформено облекло,  по обособени позиции 15.12.2017 г
ВВМУ-2017-0016 Закупуване на употребяван автобус за нуждите на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ 20.10.2017 г 00909-2017-0007
ВВМУ-2017-0014 Стростроително – ремонтни и монтажни дейности по обособени позиции 31.08.2017 г 00909-2017-0006
ВВМУ-2017-0013 Доставка на материали и услуги за поддръжка на казармено-жилищния фонд във ВВМУ “Н.Й. Вапцаров” по следните обособени позици 21.08.2017 г.
ВВМУ-2017-0009 Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебните пътувания в страната и чужбина 29.06.2017 г.
ВВМУ-2017-0008 Доставка на компютърна техника“ по обособени позиции 07.06.2017 г. 00909-2017-0002
ВВМУ-2017-0001 Изработка и доставка на  униформено облекло 14.03.2017 г. 00909-2017-0001
ВВМУ-2016-0015 Строително-ремонтни и монтажни дейности по обособени позиции 21.12.2016 г. 00909-2016-0007