Процедури по ЗОП преди 15.04.2016

Номер-ВВМУ Наименование на процедурата Публикувана на Номер-АОП
ВВМУ-2016-0006 Изработка и доставка на униформено облекло 03.05.2016 г. 00909-2016-0004
ВВМУ-2016-0005 Строително – ремонтни и монтажни  дейности по обособени позиции 13.04.2016 г. 00909-2016-0005
ВВМУ-2016-0004 Доставка на материали и услуги за поддръжка на казармено-жилищния фонд във ВВМУ “Н.Й. Вапцаров” по обособени позиции 17.03.2016 г. 00909-2016-0003
ВВМУ-2016-0002 Доставка и монтаж на матраци 15.03.2016 г. 00909-2016-0002
ВВМУ-2016-0003 Закупуване на програмно осигуряване за разширение на тренажори от симулационния комплекс във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ 11.03.2016 г. 00909-2016-0001
ВВМУ-2015-0013 Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане във ВВМУ “Н.Й. Вапцаров” по обособени позиции 17.12.2015 г. 00909-2015-0010
ВВМУ-2015-0015 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дълготрайни материали активи за целите на проект „Интегрирана информационна система за поддръжка управлението на бреговата зона" 05.11.2015 г. 00909-2015-0009
ВВМУ-2015-0012 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за обособяването на химическа лаборатория 18.09.2015 г. 00909-2015-0008
ВВМУ-2015-0011 Строително – ремонтни и монтажни  дейности по обособени позиции 24.06.2015 г. 00909-2015-0006
ВВМУ-2015-0010 Обществена поръчка за избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на ВВМУ ”Н.Й.Вапцаров” 10.07.2015 г. 00909-2015-0007
ВВМУ-2015-0008 Доставка на материали и услуги за поддръжка на казармено-жилищния фонд във ВВМУ “Н.Й. Вапцаров” 31.03.2015 г. 00909-2015-0005
ВВМУ-2015-0007 Изработка и доставка на униформено облекло за военнослужещи и курсанти по обособени позиции 27.02.2015 г. 00909-2015-0004
ВВМУ-2015-0006 Доставка на ДМА по обособени позиции, както следва:Обособена позиция 1. Инфрачервена (термо) камера;Обособена позиция 2. Датчик за въртящ момент;Обособена позиция 3. Вибродиагностичен уред. 25.02.2015 г. 00909-2015-0003
ВВМУ-2015-0004 Доставка на природен газ за отопление за нуждите на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров" 05.02.2015 г. 00909-2015-0001