ВВМУ-2018-0001

Строително – ремонтни и монтажни  дейности по обособени позиции, както следва:

ОБОСОБЕНА  ПОЗИЦИЯ 1  –  за строително-монтажни работи на обект сграда №9 – битов корпус във войскови район  № 1315 – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Варна ;

ОБОСОБЕНА  ПОЗИЦИЯ 2 – За строително-монтажни работи на обект сграда № 2 – западен учебен корпус на войскови район  № 1315 – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Варна;

ОБОСОБЕНА  ПОЗИЦИЯ 3 – За строително-монтажни работи на обект сграда №5 – административна със столова  във войскови район  № 1315 – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Варна;

ОБОСОБЕНА  ПОЗИЦИЯ 4 – За  строително-монтажни работи  на обект сграда №18 – битов корпус във войскови район  № 1315 – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Варна;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 –  За  строително-монтажни работи  на обект сграда №3 – източен учебен корпус във войскови район  № 1315 – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Варна

Вид на ОП: чл. 20, ал. 2 т.1 от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на оферти: 08.02.2018г.

Дата, място и час на отваряне на офертите: 09.02.2018г. от 10.00ч. в гр.Варна, ул.“Васил Друмев“ №73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт: Радко Радев, тел. 052 552226, e-mail: naval_acad_legal@abv.bg

Файлове:

опис на документите -10.01.18г.

проект за договор -10.01.18г.

Решение – 10.01.2018г.

Техническо задание 4533 Позиция 1 -10.01.2018г.

Техническо задание 4534 Позиция 2 -10.01.2018г.

Техническо задание 4535 -Позиция 3 -10.01.2018г.

Техническо задание 4536-Позиция 4 -10.01.2018г.

Техническо задание 4537 Позиция 5 -10.01.2017г.

Документация СМР 10.01.2018г.

образец 9 – 10.01.18г.

образец № 1 -10.01.18г.

образец № 2 -10.01.18г.

образец № 3 – 10.01.18г.

образец № 4 – 10.01.18г.

образец № 5 -10.01.18г.

образец № 6 – 10.01.18г.

образец № 7-10.01.18г.

образец № 8 -10.01.18г.

образец ЕЕДОП -10.01.18г.

Обявление 10.01.2018г.

Разяснение 1 – 24.01.2018г.

Разяснение 2 – 25.01.2018г.

Разяснение 3 – 29.01.2018г.

разяснение 4 – 05.02.2018г.

протокол 1 – 26.02.2018г

съобщение за отваряне на ценови оферти – 27.03.2018г.

протокол №2 – 03.05.2018г.

протокол №3 – 03.05.2018г.

решение за класиране – 03.05.2018г.

обявление за прекратяване позиция 1 – 29.05.2018г.

договор позиция 2 – 02.07.2018г.

договор позиция 3 – 02.07.2018г.

договор позиция 4 – 02.07.2018г.

договор позиция 5 – 02.07.2018г.

обявление за приключена позиция 5 – 20.09.2018г.

обявление за приключена позиция 2 – 20.09.2018г.

изпълнена позиция 3 – 04.10.2018г.

изпълнена позиция 4 – 04.10.2018г.

Възложена поръчка 02.07.2018г.