ВВМУ-2018-0004

Организиране  храненето от външен изпълнител на курсанти,  военнослужещи  и цивилни служители, които се осигуряват с безплатна храна и ободряващи напитки, съгласно Наредба № Н-5/02.04.2015г. на Министерство на отбраната за периода от 04.10.2018г. до 05.10.2022г.“,  съгласно  утвърдена техническа спецификация с рег.№ 987/29.03.2018 г.

Вид на ОП: чл. 20, ал. 1, т.1буква В от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на оферти: 07.06.2018г.

Дата, място и час на отваряне на офертите: 08.06.2018г. от 10.00ч. в гр.Варна, ул.“Васил Друмев“ №73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт: Радко Радев, тел. 052 552226, e-mail: legal@naval-acad.bg; naval_acad_legal@abv.bg

Файлове:

Документация 04.05.2018г.

образец № 1 – 04.05.18г.

образец № 2 – 04.05.18г.

образец № 3 – 04.05.18г.

образец № 4 – 04.05.18г.

образец № 5 – 04.05.18г.

образец № 6- 04.05.18г.

Обявление 04.05.2018г.

опис на документите – 04.05.18г

Решение 04.05.2018г.

Техническа спецификация 04.05.2018г.

espd-request 04.05.2018г.

MU4_2018 04.05.2018

PROEKT -DOGOVOR 04.05.2018г

съобщение-за спиране

Притурка – 08.06.2018

Решение – 08.06.2018