ВВМУ-2015-0011

Строително – ремонтни и монтажни  дейности по обособени позиции, както следва:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

СМР на обект № 1315/18 – спален корпус (Център за военна подготовка /ЦВП/) на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” по “ Реновиране на спални помещения /стаи/ със санитарни възли и коридори към тях, стаи за отдих, общи коридори и стаи без санитарен възел на 1/първи/,2 /втори/, 3 /трети/ и на 5 /пети етаж / – южно крило” .

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

СМР  на обект №1315/18 – спален корпус /ЦВП/ на ВВМУ “Н.Й. Вапцаров” по “Външно саниране с топлоизолация на фасадна стена /южно крило/ – от първи до пети етаж” и СМР на обект №1315/7 – учебни кабинети“ на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ по „Външно саниране с топлоизолация на фасадна стена (северно крило) – втори етаж.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3

СМР на обект №1315/7 – учебни кабинети на ВВМУ “Н.Й. Вапцаров“ по „Хидроизолация на плосък покрив за лекционна зала №13 – втори етаж“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4

СМР на обект № 1315/15 – битов корпус /курсантски батальон/ от 1- ви етаж до 5 – ти етаж на южни и северни стаи – “Ремонт по ВиК инсталация -подмяна на 7/седем/ броя вертикални щранга и на 70 /седемдесет/ бр. хоризонтални щранга за спални помещения”, “Реновиране на 70 /седемдесет/ броя спални помещения със санитарни възли и коридори към тях”, “Подмяна на 15/петнадесет/ броя врати в помещения/стаи/ от 1- ви етаж до 5 – ти етаж” и “Реновиране на част от общите коридори на 5 /пет/етажа”.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5

СМР на обект № 1315/1 – централен учебен корпус на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” по “Реновиране на учебен кабинет №1412- четвърти етаж” и “Реновиране на учебен кабинет №1404- четвърти етаж” и „Реновиране на учебен кабинет №1404 – четвърти етаж“ на катедра “Информационни технологии” за СМР на обект № 1315/3 – източен учебен корпус на училището по “Реновиране на учебен кабинет № 2226 – втори етаж ” на катедра “Електротехника”  и СМР на обект № 1315/5 – столова на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” по “Реновиране на учебни кабинети – 4 бр.– втори етаж” на катедра “ Кораборемонт”.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6

СМР на обект №1315/7 – учебни кабинети на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров“ по „Реновиране на лекционна зала №13 – на 7(седем) броя отделни учебни кабинета на втори етаж“.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7

„Подмяна на дограма във войскови район №1315 – ВВМУ“Н.Й.Вапцаров“ – гр.Варна

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8

“Изграждане на полигон за практическо обучение по борба с корабни пожари”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 9

„Строителен надзор и инвеститорски контрол на строителните обекти по обособените позиции“

 

Номер-АОП: 00909-2015-0006

Състояние на процедурата: Отворена процедура

Вид на ОП: открита процедура

Краен срок за подаване на оферти: 23.07.2015 г.

Дата, час и място на отваряне на офертите: 24.07.2015 г., 10.00 ч., в административната сграда на ВВМУ

Лице за контакт: Радко Радев, тел. 052 552226, e-mail: legal@naval-acad.bg

Файлове:

word_icon Документация СМР_ВВМУ

word_icon Проект за договор_позиция_1_2_3_4_5_6_8

word_icon Проект за договор_позиция_7_алуминиева дограма

word_iconПроект за договор_позиция_9_строителен надзор

pdf-icon Техническо задание с рег.№2037/16.06.2015г. – позиции от 1 до 6

pdf-icon Техническо задание с рег.№ 1230/14.04.2015г. за позиция 7

pdf-icon Техническо задание с рег.№301/26.01.2015г. за позиция 8

pdf-icon Техническо задание с рег.№ 1323/21.04.2015 за позиция 9

1417778388_website-design-icon Решение

1417778388_website-design-icon Обявление

pdf-icon Разяснения по чл.29 ал.1 от ЗОП-06.07.2015г.

pdf-icon разяснения 2

word_icon ZADANIE SMRР -nov 16.06.15г

word_iconZADAINIE novo dograma 07.04.15

word_icon ТЗ Полигон1.

word_iconЗадание_07.04.15_от чертежи

word_icon Разяснения-13.07.2015 г.

pdf-icon Разяснения-15.07.2015г.

pdf-icon Разяснения-17.07.2015 г.

pdf-icon Протокол 1

pdf-icon Обявление за отваряне на ценови предложения СМР – 07.09.2015г.

pdf-icon Protokol 2

pdf-icon Protokol 3

pdf-icon Протокол 4

pdf-icon Решение

pdf-icon Договор позиция 1 Янко Славчев

pdf-icon договор АС-Строй-позиция 3

pdf-icon договор АС-Строй-позиция 4

pdf-icon договор позиция 7 Рони колор ЕООД

pdf-icon договор СМ Контрол-позиция 9

pdf-icon решение за определяне на изпълнител

pdf-icon дотовор АС-Строй-позиция 5 (1)

pdf-icon АС-СТРОЙ ЯНКО СЛАВЧЕВ дог. № 4014 – плащане м. 12

pdf-icon ЕТ АС-СТРОЙ-ЯНКО СЛАВЧЕВ – гаранция за изпълнение на дог. 4014

pdf-icon Решение СМР -3

pdf-icon РОНИ КОЛОР – гаранция за изпълнение на дог. 4011

pdf-icon-e1421008330845.png (25×25) РОНИ КОЛОР дог. 4011 – плащане м. 01.2016

pdf-icon-e1421008330845.png (25×25) Договор позиция 6 – ЕТ АС С ТРОЙ -Янко Славчев 08.02.2016г.

pdf-icon-e1421008330845.png (25×25) Договор АС Строй-позиция 2

pdf-icon ЕТ АС-СТРОЙ ЯНКО СЛАВЧЕВ дог. 4015 – плащане м. 03.2016

pdf-icon-e1421008330845.png (25×25) ЕТ АС-СТРОЙ ЯНКО СЛАВЧЕВ – гаранция за изпълнене на дог. № 4016

pdf-icon-e1421008330845.png (25×25) ЕТ АС-СТРОЙ-ЯНКО СЛАВЧЕВ дог. № 4016 – плащане м. 04.2016

pdf-icon ЕТ АС-СТРОЙ-ЯНКО СЛАВЧЕВ дог. 394 – плащане м. 05.2016

pdf-icon ЕТ АС-СТРОЙ ЯНКО СЛАВЧЕВ – гаранция за изпълнение на дог. 394

pdf-icon ЕТ АС-СТРОЙ ЯНКО СЛАВЧЕВ – гаранция за изпълнение на дог. № 4015

pdf-icon ЕТ АС-СТРОЙ-ЯНКО СЛАВЧЕВ дог. № 4015 – плащане м. 06.2016

pdf-icon ЕТ АС СТРОЙ ЯНКО СЛАВЧЕВ дог. № 880 – плащане м. 06.2016

 pdf-icon ЕТ АС-СТРОЙ ЯНКО СЛАВЧЕВ – гаранция за изпълнение на дог. 880

pdf-icon ЕТ АС-СТРОЙ-ЯНКО СЛАВЧЕВ дог. № 4013 – плащане м. 07.2016

pdf-icon СМ КОНТРОЛ ООД дог. № 4012 – плащане м. 09.2016

pdf-icon ЕТ АС СТРОЙ ЯНКО СЛАВЧЕВ дог. № 4013 – плащане м. 09.2016

pdf-icon ЕТ АС-СТРОЙ ЯНКО СЛАВЧЕВ – гаранция за изпълнение на дог. 4013

pdf-icon СМ КОНТРОЛ ООД – гаранция за изпълнение на дог. 4012