ВВМУ-2015-0013

„Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане във ВВМУ “Н.Й. Вапцаров” по следните обособени позиции:

ПОЗИЦИЯ 1 – Мебели

ПОЗИЦИЯ  2 – Столове

ПОЗИЦИЯ  3 – Матраци

Номер-АОП: 00909-2015-0010

Състояние на процедурата: Отворена процедура

Вид на ОП: открита процедура

Краен срок за подаване на оферти: 12.02.2016 г.

Дата, час и място на отваряне на офертите: 15.02.2016 г., 10.00 ч., в административната сграда на ВВМУ

Лице за контакт: Радко Радев, тел. 052 552226, e-mail: legal@naval-acad.bg

Файлове:

1417778388_website-design-icon Решение

1417778388_website-design-icon Обявление

word_icon Документация

pdf-icon Техническа спецификация

pdf-icon разяснение 1-05.02.2016г.

pdf-icon Разяснения 2-05.02.2016г.

pdf-icon Разяснение 3-05.02.2016г.

pdf-icon Разяснения 4-05.02.2016г.

Excel-icon към разяснение 4

pdf-icon Решение за прекратяване на позиция 3 Матраци

pdf-icon-e1421008330845.png (25×25) ПРОТОКОЛ 1 – 24.02.2016г.

pdf-icon-e1421008330845.png (25×25) Съобщение за отваряне на цени 22.03.2016г.

pdf-icon-e1421008330845.png (25×25) Решение

pdf-icon-e1421008330845.png (25×25) Протокол 4

pdf-icon-e1421008330845.png (25×25) Протокол №3

pdf-icon-e1421008330845.png (25×25) PROTOKOL 2

pdf-icon-e1421008330845.png (25×25) ДОГОВОР ПОЗИЦИЯ 1 – 1853 от 25.05.2016г.

pdf-icon-e1421008330845.png (25×25) ДОГОВОР ПОЗИЦИЯ 2 – 1854 от 25.05.2016г.

pdf-icon ЛИДЕР КОНСТРУКТ дог. № 1853 – плащане м. 08.2016

pdf-icon ЛИДЕР КОНСТРУКТ дог. № 1854 – плащане м. 08.2016