ВВМУ-2018-0013

СТРОИТЕЛНО – РЕМОНТНИ И МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – за строително-монтажни работи на обект във войскови район №1315 – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Варна „Покривна хидроизолация и покритие с гранитогрес на тераса“ на обект 1315/1 – централен корпус на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ , съгласно утвърдена техническа спецификация с рег. № 3344/19.09.2018г.;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 – за строително-монтажни работи на обект във войскови район №1315/3 – източен учебен корпус на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Варна – „Покривна хидроизолация върху студен плосък покрив“ съгласно утвърдена техническа спецификация с рег. № 3345/19.09.2018г.;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 – за строително-монтажни работи на обект във войскови район №1315 – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Варна на обект ВР №1315/26 – „Планетариум“, съгласно утвърдена техническа спецификация с рег. № 3346/19.09.2018г.;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 – за строително-монтажни работи на обект във войскови район №1315 – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Варна -„Корниз пред прозорци на 5 ти етаж, посоки юг и запад“ на обект ВР №1315/1 централен корпус на ВВМУ, съгласно утвърдена техническа спецификация с рег. № 3347/19.09.2018г.;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 – за строително-монтажни работи на обект във войскови район №1315 – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Варна „Външно саниране с топлоизолация на фасадни стени“ на обект ВР №1315/15- битов корпус (студентско общежитие № 2), съгласно утвърдена техническа спецификация с рег. № 3348/19.09.2018г.;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6 – за строително-монтажни работи на обект във войскови район №1315 – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Варна „Покривна хидроизолация върху студен плосък покрив“ на обект ВР №1315/18 – Сграда №18 – битов корпус на ВВМУ, съгласно утвърдена техническа спецификация с рег. № 3349/19.09.2018г.;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7 – за строително-монтажни работи на обект : Войскови район ВР №1315/2 – западен учебен корпус на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ по „Ремонт на учебен кабинет № 3126-147м2“, съгласно утвърдена техническа спецификация с рег. № 3969/05.11.2018г.;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8 – за строително-монтажни работи на обект : Войскови район ВР №1315/2 – западен учебен корпус на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ по „Ремонт на учебен кабинет № 3127“, съгласно утвърдена техническа спецификация с рег. № 3980/06.11.2018г.;

Вид на ОП: чл. 20, ал. 2 т.1 от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на оферти: до 16.30 ч. на 14.12.2018г.

Дата, място и час на отваряне на офертите: 17.12.2018г. от 10.00ч. в гр.Варна, ул.“Васил Друмев“ №73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт: Борис Борисов, тел. 052 552239, e-mail: naval_acad_legal@abv.bg

Файлове:

образец № 1 -13.11.18г.

образец № 2 -13.11.18г.

образец № 3 – 13.11.18г.

образец № 4 – 13.11.18г.

образец № 5 -13.11.18г.

образец № 6 -13.11.18г.

образец № 7 -13.11.18г.

ОБЯВЛЕНИЕ 13.11.18г

опис на документите -13.11.18г.

проект за договор -13.11.18г.

РЕШЕНИЕ 13.11.18г.

Техническо задание 3346 позиция 3- 13.11.18

Техническо задание 3344 позиция 1-13.11.18

Техническо задание 3345 позиция 2 – 13.11.18

Техническо задание 3347 позиция 4 – 13.11.18

Техническо задание 3348 позиция 5 -13.11.18

Техническо задание 3349 позиция 6-13.11.18

Техническо задание 3969 позиция 7-13.11.18

Техническо задание 3980 позиция 8-13.11.18

ESPD-BG1(1) 13.11.18

Документация СМР 13.11.2018г.

Разяснения – 27.11.2018

РАЗЯСНЕНИЕ 05.12.2018г.

Разяснение 07.12.18

Протокол 1 – 21.12.2018г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения 14.01.2019г.

Решение – 30.01.2019г

протокол 2 – 30.01.2019г.

Протокол 3 – 30.01.2019г.

Протокол 4 -30.01.2019г.

Решение 04.02.2019г

Договор Позиция 6 07.03.2019г

Договор позиция 5 07.03.2019г.

договор позиция 2 07.03.2019г.

договор позиция 1 – 07.03.2019г.

Обявление за възложена поръчка позиции 1,2, 5 и 6

Договор позиция 8 – 12.03.2019г.

Договор позиция 7 – 12.03.2019г.

Договор позиция 4 -12.03.2019г.

Договор позиция 3 – 12.03.2019г

Обявление за възложена поръчка позиции 3,4,7 и 8 – 12.03.2019г.

изпълнен договор обособена позиция 2 – 22.04.2019г.

изпълнен договор обособена позиция 5 -22.04.2019г.

изпълнендоговор обособена позиця 6   -22.04.2019г.

изпълнен договор обособена позиция 1  – 22.04.2019г.

Изпълнен договор поз. 8-13.06.2019 г.

Изпълнен договор обособена позиция 4-25.06.2019 г.

Изпълнен договор обособена позиция 7-25.06.2019 г.

Обявление за приключена позиция № 3- 12.11.2019 г.