ВВМУ-2020-0012

„Доставка на  униформено и работно облекло и обувки, конфекция  по обособени позиции, както следва:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – Доставка на униформени обувки
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 – Доставка на униформено облекло /конфекция/
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 – Доставка на униформено облекло-фланелка с къс ръкав и яка
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 – Доставка на работно облекло и обувки
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 – Доставка на униформено облекло – пуловери

Вид на ОП: чл. 20, ал. 1, т. 1, буква Б от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на оферти: 11.05.2020 г.

Дата, място и час на отваряне на офертите: 12.05.2020 г. от 10.00ч. в гр.Варна, ул.“Васил Друмев“ №73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт: Борис Борисов, тел. 052 552239, e-mail: naval_acad_legal@abv.bg

Файлове:

Обявление – 23.03.2020г

Решение – 23.03.2020г.

Техническа спецификация поз. № 1 – 23.03.2020 г.

Техническа спецификация поз. № 2 – 23.03.2020 г.

об.полеви-ts_zh_71.2717.17 ОП1 – 23.03.2020 г.

обувки-ts_zh_71.2704.17 ОП 1 – 23.03.2020 г.

вратовр.-ТС Ж-71[1].1199.12- ОП 2 – 23.03.2020 г.

колан-пант.-ТС Ж 71[1].1053.11 – ОП 2 -23.03.2020 г.

колан-полеви-ТС Ж 71[1].1257.12 – ОП 2 – 23.03.2020 г.

риза.к.р.-_71.3542.19 – ОП 2 – 23.03.2020 г.

фл.мор-ТС Ж 71[1].1015.11-ОП 2 – 23.03.2020 г.

флан.бяла-71.2713.17-ОП 2 – 23.03.2020 г.

флан.к.р.черна -ts_zh_71.3488.19- ОП 2 – 23.03.2020 г.

чорапи-ТС Ж 71[1].1156.12 – ОП 2 – 23.03.2020 г.

шапка-плет. ts_zh_71.2689.17 – ОП 2 – 23.03.2020 г.

яке-к.р.-ts_zh_71.2709.17 – ОП 2 – 23.03.2020 г.

Договор – проект – 23.03.2020г.

Документация- 23.03.2020

образец № 1 заявление за участие – 23.03.2020г.

Образец № 2 ЕЕДОП -23.03.2020г.

образец № 3 Техническо предложение – 23.03.2020г.

образец № 4 Ценово предложение – 23.03.2020г.

Образец № 5 Опис на документи – 23.03.2020г.

съобщение-за-промяна-на-срокове-21.04.2020г.

Решение изменение облекло – 27.04.2020 г.

Решение за прекратяване – 11.06.2020 г.

обявление за прекратяване – 22.06.2020г.